Barion Pixel
 

Adatvédelem

Számunkra fontos az Ön adatainak védelme, ezért azt a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak megfelelően kezeljük. Ennek módjáról itt olvashat, illetve itt találja meg az adatvédelmi szabályzatunkat.

Az YNFOO ONLINE Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 66., cégjegyzékszám: 01-09-927122, adószám: 14943689-2-41) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) az alábbi tájékoztatást adja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerint.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza:
www.damien.hu
www.megtudomcsinalni.hu

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név: YNFOO ONLINE Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 66.
E-mail: ynfoo.kft@gmail.com
Telefon: +36 20 612 0467

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elveink

A személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan végezzük. Gyűjtésük csak jogszerű célból történik, harmadik személy részére semmilyen körülmények között nem adódnak át, az adatgyűjtés eredeti céljától eltérő okok miatt. Tárolásuk olyan formában kell történjen, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, kezelését pedig oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével szemben.

Adatkezelés célja

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levelek (megerősítés, visszaigazolás, ügyintézés) elküldésének biztosítása érdekében történik. A honlap üzemeltetőjének kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. A megadott, kapcsolattartásra szolgáló adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk. A megadott adatok kezelése a látogatók önkéntes hozzájárulásával történik.
A megrendeléskor, árajánlatkéréskor vagy hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat az YNFOO ONLINE Kft. üzemeltetője saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti, illetve azokat saját marketing és promóciós célokra felhasználhatja. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá, az adatokat harmadik félnek nem adhatja ki.

A kezelt adatok köre:

Vezeték-és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím: Kapcsolattartás céljából, de az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Jelszó: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím: A házhoz szállítás elvégzéséhez.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg Ön ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem kéri. Az adatok eltávolítására szolgáló kérését a felhasználó jelezheti írásban az adatkezelő postacímén vagy az ynfoo.kft@gmail.com e-mail címen. A felhasználó kérését az adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül teljesíti.
A webshopban a regisztráció törlésével azonnal törlésre kerülnek az adatok, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Adatfeldolgozás, adatokhoz hozzáférők köre

A honlap üzemeltetője nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.

A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 25 napon belül e-mailben tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, az ynfoo.kft@gmail.com e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését. A felhasználó bármikor leiratkozhat az adatkezelő levelezési listájáról, és ebben az esetben nem fog az adatkezelőtől semmilyen további információt, ajánlatokat kapni, azonban egyes ingyenes szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes szolgáltatás további használatának jogáról is. A leiratkozáshoz a felhasználó rákattinthat a bármely – adatkezelő által küldött – e-mail végén található Leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti az ynfoo.kft@gmail.com e-mail címen. A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.
Szerződés létrejötte estén, a jogszabályban előírt tárolási idő végéig, a teljes adattörlés nem lehetséges. Ez esetben csak a kötelezően megtartandó adatok kerülnek tárolásra.

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Szállítás

MPL Magyar Posta Logisztika Kft.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefonszám: +36 80 299-929 zöld szám
Budapesten és környékén: +36 1 333-7777
Vidéki szállítás: +36 1 333-7777

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
E-mail címünk: info@foxpost.hu
Telefonszám: 06-1-999-0-369

Webshippy Magyarország Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 2. B. ép. 13.
info@webshippy.com
+36 1 99 8 099

Online fizetés

Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Tel.: +36 1 464 70 70
Fax: +36 1 464 70 80
Ügyfélszolgálat: +36 1 464 70 99

PayPal
http://www.paypal.com

InterTicket Kft.
1139 Budapest, Váci út 99. 6.emelet
Telefonszám: +36-1-266-0000

Tárhely-szolgáltatók

ATW Internet Kft
1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1.
Telefon: (1) 6000 289
Fax: (1) 6000 329
E-mail: info@atw.hu

Cookie-k (sütik) kezelése

A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama stb.) A testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Egyes cookie-k magának a honlapnak a védelmében futnak, ezek kikapcsolása nem lehetséges.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben akár több évig tart.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A Google Analytics alkalmazása

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Hírlevél

A weboldalal és a webshoppal történő kapcsolatfelvételkor minden 16 életévét betöltött felhasználó feliratkozhat a hírlevélre. Az adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A feliratkozó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva a feliratkozásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje és említett ajánlatokat megküldje a megadott elérhetőségekre. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az adatgyűjtés közben kezelt adatok
Név, e-mail cím: Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

Az adatkezelés célja
Reklámot tartalmazó e-mail üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai:
SalesAutopilot Kft.
1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Tel: (+36) 1 490 0172

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Külföldi oktatóanyagok elérése – Letöltőközpont

Vásárló külföldi videós oktatóanyagokat vásárolhat, amihez adatait egy külső szolgáltató weboldalán adunk meg, hogy elérést biztosítsunk az online tartalomhoz, ami utána szabadon megtekinthető, letölthető. A külföldi szolgáltató semmilyen kapcsoaltba nem kerül az adatokkal, illetve nem kezdeményez kapcsoaltfelvételt, nem küld kéreltlen reklámleveleket.

Az adatgyűjtés közben kezelt adatok
Név, e-mail cím: Azonosítás, hozzáférés a letöltőközponthoz. A név nem szükséges, hogy valós legyen.

Az adatkezelés célja
A letölthető anyagok elérését teszi lehetővé.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatbázisból külön kérés esetén a regisztráció törlésre kerül. Ezután az online anyagok elérhetetlenné válnak.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai:
Murphy’s Magic Supplies, Inc.
11500 Gold Dredge Way
Rancho Cordova, CA 95742
Telefon: 1-800-853-7403

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és köteles a személyes adatokat megadni, ha hozzáférést szeretne a megvásárolt online anyagokhoz. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk Önnek megvásárolt online anyagait elküldeni.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Felelősség

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a fent felsorolt honlapok használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért.

Linkek

Oldalaink más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak. A belinkelt internetoldalakra nem vonatkoznak a jelen adatvédelmi tudnivalók, hanem kizárólag az ottani adatvédelmi rendelkezések.

Szerzői jogvédelem

A weboldalon megjelenő cikkek, hírek és egyéb publikált anyagok minden esetben a weboldal tulajdonosának kizárólagos tulajdonát képezik. A weboldal szerkesztőségének tulajdonát képező anyagok, dokumentumok illetve ezek másolata a szerzői és egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok védelme alatt állnak: ezen anyagok bármilyen nem engedélyezett felhasználása, szerzői, adatvédelmi jogok megsértése, és egyéb jogellenes cselekmények alapján kártérítést vonhat maga után. A weboldalon szereplő információk (így a portál megjelenése, felhasznált grafikák, használt adatbázisok stb.) a honlap szerkesztőségének tulajdonában vannak és az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény oltalma alatt állnak, a felhasználó nem jogosult nyilvánosan közzétenni, újra előállítani, számítógépén tárolni, illetve kereskedelmi céllal felhasználni ezen adatokat. A tartalmi elemek nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban, előzetes írásos engedély nélkül. A weboldal tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. Jogosulatlan adatfelhasználás esetén a weboldal szerkesztősége kezdeményezheti a jogsértő büntetőjogi és/vagy polgári jogi felelősségre vonását. A weboldal szerkesztősége mindent megtesz azért,
hogy a közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A weboldalon előforduló összes cikk, kép újraközléséhez, felhasználásához, más weblapokon való megjelenítéséhez a weboldal tulajdonosának írásos engedélye szükséges. Kérjük, hogy az engedély megadása esetén is minden esetben tüntesse fel forrásként az oldal címét.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 1 391-1400
Fax: +36 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-75789/2014. (hírlevél adatok) és NAIH 75790/2014. (webáruházi adatok).